Οδηγίες προς στρατεύσιμους

Ο Στρατός είναι μια δεύτερη κοινωνία μέσα στην κοινωνία μας. Έχει πολλά ίδια και πολλά διαφορετικά με την «κανονική» κοινωνία: γλώσσα, ήθη, έθιμα, κλπ. Ορίστε μερικά, απόσταγμα της μέχρι τώρα θητείας μου […]

Ένας Βρετανός στην Ελλάδα του πολέμου

Σε όλες τις οικογένειες οι πιο παλιοί έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν από τον Πόλεμο και την Κατοχή, ιστορίες βαθιά χαραγμένες στη μνήμη λόγω της έντασης των γεγονότων της εποχής.[…]

Η Αθανασία της Ποίησης και της ιστορικής έρευνας

post-thumbnail

Το μυστήριο του γυναικείου μοναχισμού, η αδυναμία να εισχωρήσουν σ’έναν κόσμο που ήταν για εκείνους κλειστός, οι εικασίες σχετικά με τη ζωή των καλογραιών, ενέπνευσε πολλούς άρρενες συγγραφείς τον 18ο και τον 19ο αιώνα. […]

Η καντάτα του καφέ

Στις αρχές του 18ου αιώνα, με αφετηρία την Αυστρία διαδόθηκε στην κεντρική Ευρώπη και με μεγάλη ταχύτητα η χρήση του καφέ, αρχικά μέσα από εξειδικευμένα στέκια που είχαν τη δυνατότητα να ψήνουν και να αλέθουν τους κόκκους του. […]