«Σύμφωνα Φιλίας» στη Νεολιθική Εποχή

«Τα πρώτα όπλα του ανθρώπου ήταν τα χέρια, νύχια και δόντια και πέτρες και κλαδιά κομμένα από τα δέντρα του δάσους και οι φλόγες και η φωτιά… πιο ύστερα ανακαλύφθηκε η δύναμη του σιδήρου και του χαλκού και πρώτα χρησιμοποιήθηκε ο χαλκός, αργότερα ο σίδηρος…» […]