Ιάκωβος Ρίζος | Αθηναϊκή Βραδιά – Στην Ταράτσα

post-thumbnail

Tο 1849, σε μια Ελλάδα μόλις 19 ετών και 5 χρόνια μετά τη θέσπιση της συνταγματικής μοναρχίας γεννιέται ο Ιάκωβος Ρίζος, ο οποίος πέθανε 77 χρόνια αργότερα στο Παρίσι.[…]

Λαϊκή ζωγραφική

Η πνευματική και οικονομική άνθηση σε συνδυασμό με το μαχητικό πνεύμα, που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα του 18ου αιώνα, είχαν ως συνέπεια την καλλιτεχνική ανάσταση του ελληνικού λαού και τη δημιουργία της τέχνης που αποκαλούμε λαϊκή. […]

Η Σύγχρονη Τέχνη στην σύγχρονη εποχή

Η καλλιτεχνική παραγωγή από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου έως και σήμερα αναφέρεται ως Σύγχρονη Τέχνη. Παρατηρώντας διαχρονικά την εξέλιξη της τέχνης, διαπιστώνουμε ότι στοιχεία από την μια περίοδο επιβιώνουν μεταλλαγμένα στην επομένη και αντίστοιχα στοιχεία που καθορίζουν και σφραγίζουν την τέχνη μιας περιόδου είχαν αρχίσει να εμφανίζονται δειλά σε προηγούμενα κινήματα. […]