Η διεπιστημονικότητα στην τέχνη

Πριν από χιλιάδες χρόνια, μέσα από τη θαυμαστή διαδικασία της εξέλιξης του ανθρώπινου εγκεφάλου, ανέτειλε η πιο εντυπωσιακή έκφανση του φαινομένου της ζωής, η ανθρώπινη ευφυΐα. […]