Η Σημασία της Βιοποικιλότητας στην Παραγωγή Νέων Φαρμάκων

Η βιοποικιλότητα μπορεί να οριστεί ως η ποικιλία όλων των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, καθώς και των γενετικών πληροφοριών που περιέχουν αλλά και των οικοσυστημάτων που σχηματίζουν. […]