Επιστημονικά πληροφοριογραφήματα για περισσότερο νόημα!

post-thumbnail

Η μετατροπή αριθμών και δεδομένων σε γλαφυρές εικόνες που αφηγούνται κάτι σημαντικό έχουν πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σήμερα στην εποχή του big data, της υπερπληροφόρησης και του ακατάπαυστου οπτικού θορύβου.

Τα ανθρώπινα χρωμοσώματα | Ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο |

post-thumbnail

Ανακαλύψετε τα 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων του ανθρώπου και το μιτοχονδριακό DNA σε μια πρόσφατη πολύ καλή σειρά ολιγόλεπτων βίντεο, τα οποία διαθέτουν υπότιτλους στα ελληνικά!