Αρχαιολογία και τουρισμός: Βίοι παράλληλοι – ή μήπως όχι;

27 Σεπτεμβρίου 2011, Ασουάν, Αίγυπτος. Μια υψηλού επιπέδου ομάδα προβληματισμού (Think Tank) από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού, ακαδημαϊκούς και ανθρώπους των ΜΜΕ, καλείται να εξετάσει το ρόλο του τουρισμού στην οικοδόμηση της κατανόησης, του σεβασμού και της ανοχής σε όλο τον κόσμο. […]