Η Μεγάλη Βδομάδα του Πρεζάκη

post-thumbnail

“Η μεγάλη βδομάδα του Πρεζάκη” που βρίσκεται στη συλλογή των διηγημάτων του Καραγάτση με τίτλο ”Ιστορίες αμαρτίας και αγιοσύνης” γίνεται επίκαιρη κάθε μεγαλοβδομάδα.