3 + 1 ιστορίες δημιουργικότητας

post-thumbnail

Τελικά θα υποκύψω στην παιδική ανάγκη να διαχωρίσω τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες. Σ’αυτούς που δίνουν σημασία στην αξία των πραγμάτων που γίνονται με το χέρι έστω και αν έχουν κόπο και σ’αυτούς που αναζητούν τη μέγιστη αυτοματοποίηση και την αυταπάτη του κερδισμένου χρόνου.

Ανθρώπινος εγκέφαλος

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπημετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη.

Ισότητα; Όχι ακόμα

Η μέρα της γυναίκας που σημειώνεται στα ημερολόγια την 8η Μαρτίου κάθε χρονιάς, δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να αφήσουν για λίγο οι γυναίκες τα παιδιά και τα οικιακά καθήκοντά τους στον άντρα τους και να βγουν να γλεντήσουν με τις φίλες τους. […]

Άγνωστοι ευεργέτες

post-thumbnail

Στο ίντερνετ δεν συχνάζουν μόνο καταπιεσμένοι τύποι που θέλουν να εκτονωθούν προκαλώντας και βρίζοντας τους πάντες. Υπάρχουν επίσης και οι άγνωστοι ευεργέτες μας που μας προμηθεύουν πνευματική τροφή σε μορφή βιβλίων, ταινιών, μουσικής. Μερικές φορές τους σκέφτομαι και τους ευχαριστώ νοερά για το καλό που κάνουν στον κόσμο. […]