Τhe Montofoli Estate

post-thumbnail

<!–:el–>Υπόδειγμα επιχειρηματικότητας και πολλαπλής αξιοποίησης ενός ιστορικού κτήματος αποτελεί το Κτήμα Μοντοφώλι στην Παλαιά Χώρα Καρύστου. <!–:–><!–:en–>A model of entrepreneurship and of multipurpose use is the historic Montofoli Estate in the greek countryside, and more specifically in Karystos. <!–:–><!–:fr–>Le «Domaine Montofoli» dans le vieux pays de l’île de Karystos représente un véritable modèle de réussite de l'esprit entrepreneurial et de l'utilisation polyvalente d' un domaine historique. <!–:–>

Archimedes Palimpsest | William Noël on TED

post-thumbnail

ΤED recently uploaded a talk by William Noël, who is curator of manuscripts and rare books at the Baltimore Walters Museum. Along with a large group of specialists he managed to decipher the Archimedes Palimpsest. If you haven’t read his book or get to know more about the exhibition that took place at the Baltimore Walters Art Museum last October, don’t miss the opportunity to listen to this talk and learn the details of this great achievement.