Θέλετε παπούτσια… ακτινογραφία κάνατε;

Δυστυχώς όλοι μας κάποια στιγμή σίγουρα είχαμε την εμπειρία μιας ακτινογραφίας. Λέω δυστυχώς διότι σε μια τέτοια εμπειρία πρώτον πιθανόν να εμπλέκεται κάποιο ζήτημα υγείας, ακόμη και ελάχιστα επικίνδυνο, και δεύτερον συνοδεύεται από έκθεση σε ακτίνες Χ, ακίνδυνη βέβαια σήμερα εάν γίνεται με μέτρο.