Ζάχαρη: μια κρυφή τοξίνη;

Πόση ζάχαρη κατανάλωνε κάθε χρόνο ο άνθρωπος των παλαιολιθικών χρόνων; Ο άνθρωπος του 1830 στην αρχή της βρετανικής βιομηχανικής επανάστασης και στο τέλος του 20ού αιώνα; Δύο, πέντε και εβδομήντα κιλά ζάχαρης αντίστοιχα. […]

Mind if I smoke?

Το κάπνισμα έχει απαγορευθεί στους χώρους εργασίας και στους χώρους αναψυχής σε πάνω από είκοσι χώρες πλέον και κάθε φορά η αρχική αντίδραση ήταν η ίδια: φόβος ότι επιχειρήσεις θα καταστραφούν, ότι δρόμοι θα κλείσουν με τους καπνίζοντες πελάτες να δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα βρει το μέτρο αντιπαθητικό και αντικοινωνικό, αφού περιορίζει την ελευθερία των καπνιστών. […]