Τι είναι το design thinking;

post-thumbnail

Το design εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια από επάγγελμα με αντικείμενο την μορφή και τη λειτουργία προϊόντων σε κάτι πολύ ουσιαστικό και πρωτοποριακό, δηλαδή σε μια νέα προσέγγιση για να αναπτυχθούν επιχειρηματικά μοντέλα.

Shift change, Mondragon Corporation και η είσοδος της δημοκρατίας στην εργασία

post-thumbnail

Σε εποχή κρίσης, υψηλού ποσοστού ανεργίας και κατάρρευσης του κράτους προνοίας, αναπτύσσονται εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης επιχειρήσεων που θέτουν ξανά από την αρχή και με εποικοδομητικό τρόπο τις προτεραιότητες στην ανάπτυξη.

Το κτήμα Μοντοφώλι

post-thumbnail

Υπόδειγμα επιχειρηματικότητας και πολλαπλής αξιοποίησης ενός ιστορικού κτήματος αποτελεί το Κτήμα Μοντοφώλι στην Παλαιά Χώρα Καρύστου. A model of entrepreneurship and of multipurpose use is the historic Montofoli Estate in the greek countryside, and more specifically in Karystos. Le «Domaine Montofoli» dans le vieux pays de l’île de Karystos représente un véritable modèle de réussite de l esprit entrepreneurial et de l utilisation polyvalente d un domaine historique.