Ένα διαφορετικό «LinkedIn»;

post-thumbnail

Μια νέα πλατφόρμα που συνδέει καλλιτέχνες και designers που αναζητούν μια αλλαγή στην εργασιακή τους καθημερινότητα και κυρίως νέες επαγγελματικές επαφές και αυτούς που έχουν ένα γραφείο διαθέσιμο για να το μοιραστούν.

Shift change, Mondragon Corporation και η είσοδος της δημοκρατίας στην εργασία

post-thumbnail

Σε εποχή κρίσης, υψηλού ποσοστού ανεργίας και κατάρρευσης του κράτους προνοίας, αναπτύσσονται εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης επιχειρήσεων που θέτουν ξανά από την αρχή και με εποικοδομητικό τρόπο τις προτεραιότητες στην ανάπτυξη.