Χριστούγεννα με τον Βούδα… και τον Matthieu Ricard

Οι φωτογραφίες του έχουν για θέμα το περιβάλλον του όπως τοπία, παραδοσιακές τελετουργίες, πρόσωπα, ζωή στα μοναστήρια, πνευματικούς δασκάλους… […]