Γλωσσικά της Κύπρου

post-thumbnail

Η κυπριακή διάλεκτος έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά στην ιστορία. Η πρώτη αρχή της ανιχνεύεται στο 12ο π.Χ. αιώνα, όταν οι Αχαιοί αποίκισαν την Κύπρο, ίδρυσαν βασίλεια, καθιέρωσαν τη θρησκεία και τη γλώσσα. […]

Προβληματισμός γύρω από τα blogs

Με την εφεύρεση του διαδικτύου και στη συνέχεια των blogs, του facebook και άλλων ελεύθερων ιστοσελίδων, ο τρόπος της επικοινωνίας και της απρόσκοπτης ανταλλαγής απόψεων έχει αλλάξει ριζικά. […]