Η κλιματική αλλαγή σε αφορά, σήμερα κιόλας!

post-thumbnail

Ένας σημαντικός λόγος που καθυστερεί την αλλαγή νοοτροπίας και των κοινωνικών δομών είναι ότι ακόμα και σήμερα το πρόβλημα μας φαίνεται μακρινό και κάπως αφηρημένο.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για πλουσιότερες και υγιέστερες πόλεις

post-thumbnail

Tα οφέλη από την δράση κατά της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζονται στη μείωση των ρύπων ή στην προσαρμογή σε θερμότερα κλίματα αλλά αφορούν και στην εξοικονόμηση αξιόλογων οικονομικών πόρων, πράγμα που δημιουργεί πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον επιτρέποντας παράλληλα στους πολίτες να ζουν μια πιο υγιή ζωή.