Μοντέρνα mantra | Thomas Broome

Το μάντρα είναι ένας τρόπος περισυλλογής με στόχο την σωματική και πνευματική εξέλιξη. Αφορά την προφορική επανάληψη μιας σύντομης πρότασης, συχνά προσευχής ή έκφρασης συμπόνοιας προς τον κόσμο.

"Ὁ κυριούλης τῶν μεσημεριῶν" της Νατάσας Κεσμέτη

Εἶδα ἕναν ἄνθρωπο νά διαβάζει καί χάρηκα: οἱ κινήσεις του εἶχαν τήν ἀκρίβεια ἀγαπημένης τελετουργίας . Διάλεγε μιά ὁρι- σμένη στροφή τῆς παραλίας ὅταν ἐλάχιστοι τήν ἐπισκέπτονταν τά μεσημέρια.

Την αγάπη και μία καλύβα

post-thumbnail

«Η Τέχνη της αγάπης» της Diana Lorence μας μαθαίνει ότι με την αγάπη μπορεί κανείς ν’αφήσει πίσω του τον πολιτισμό και να ζήσει μέσα σε μια καλύβα στο δάσος.