Τὸ Μικρόβιο καὶ οἱ Πολυτονιᾶται

Ἔκλεισαν πρό τινος τριάντα ὁλόκληρα χρόνια ἀφότου, μὲ τὴ μόνη δυνατή, ὅ,τι κι ἂν λένε, διαδικασία ποὺ μποροῦν τέτοια μέτρα νὰ ἐπιβληθοῦν, τὴ συνοπτική, ἐπετεύχθη ἡ νομιμοποίηση τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος στὴ γραφόμενη ἑλληνική. […]