Το παράδοξο του Moravec

Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζονται οι πρώτοι υπολογιστές και οι πρώτοι τεχνικοί πληροφορικής βάζουν στόχο να φτιάξουν μια έξυπνη μηχανή, ικανή να αναπαράγει τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου. […]