Ο φωτογράφος Josef Koudelka, η Άνοιξη της Πράγας και η ανθρώπινη προσπάθεια

post-thumbnail

Παρ’όλο που ο Κουντέλκα επιμένει να περιγράφει σκοτεινά τοπία, την απελπισία ή την αλλοτρίωση σ’όλη τη διάρκεια του έργου του, μας δείχνει και την αντοχή της ανθρώπινης προσπάθειας σε αντιπαράθεση με την ευαισθησία του.