Διαδικτυακή φαρμακοεπαγρύπνηση και η δύναμη του όχλου!

post-thumbnail

Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με τη διάγνωση συμπτωμάτων, την επίδραση φαρμάκων και τις πιθανές παρενέργειες τους είναι ένα γεγονός. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα τέτοιων αναζητήσεων;

Βελονισμός και φαινόμενο placebo

Here we go again. What if I said to you that drug X and a placebo of drug X (i.e. a placebo) worked better for the relief of a subjective symptom than no treatment, but no different from each other? I conclude from this that the “drug cohort” (whether the real drug or the placebo of the drug) did better than the no-treatment control group.