Βιο-café: αναγγελία της 2ης συνάντησης

post-thumbnail

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων και το People & Ideas σας προσκαλούν στη δεύτερη συνάντηση του βιο-café.Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διάχυση των προόδων της Βιολογίας και της σημασίας τους για την κοινωνία, την επιστήμη, το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Οι ρίζες της νοημοσύνης των φυτών | Stefano Mancuso

Η ύπαρξη του ανθρώπινου είδους οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στους φυτικούς οργανισμούς. Από τις απαρχές του ανθρώπινου γένους τα εδώδιμα τμήματα των φυτών αποτελούσαν μεγάλο τμήμα της διατροφής του […]