Ταινίες κι αληθινές ιστορίες για την ελευθερία και τις δικτατορίες

post-thumbnail

Η ιστορία του κόσμου είναι γεμάτη από δικτατορίες διαφόρων ειδών, κρυφές, φανερές, δεξιές, αριστερές, μακροχρόνιες, βραχυχρόνιες, που έχουν κοινό παρονομαστή τη βία και την παράνοια.
The history of the world abounds with various sorts of dictatorships, secret or open ones, right or left wing ones, longer or shorter ones. What they all have in common is violence and madness.