Το μέλλον του 2000 στην αρχή του 20ού αιώνα

post-thumbnail

Οι εικόνες φαίνονται σχεδόν κωμικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο σύνολο παρουσιάζουν με επιτυχία την τότε αντίληψη του μέλλοντος: λαμπρό και φωτισμένο από τη λογική, την εκπαίδευση, τη γνώση, τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις που εξυπηρετούν και απελευθερώνουν τον άνθρωπο.